викладач кафедри іноземних мов

Освіта

  • Диплом магістра ЧНУ імені Юрія Федьковича / 2017., викладач англійської та німецької мов

Професійна діяльність

  • 2017 по даний час викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
  • січень серпень 2017 вчитель англійської мови Кам’янець-Подільської ЗОШ № 12 імені Л. Дмитерка

Наукові інтереси

  1. гендерна, соціо та когнітивна лінгвістика
  2. дискурс та стилістика англійської мови
  3. методика викладання ESP

Публікації (за останні роки)

1. Дубінська А. В. Аудіювання як засіб розширення мовного портфоліо студентів історичного профілю // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми, та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 106-113.
2. Дубінська А. В. Вдосконалення мовних навичок студентів, які вивчають іноземну мову // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. C. 32-37.
3. Дубінська А. В. Використання сучасних інноваційних технологій для викладання ESP // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 55-58.
4. Дубінська А. В. Гендерні аспекти у публіцистиці // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Випуск 10.
5. Дубінська А. В. Гендер та невербальні засоби спілкування // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 3. С. 33-35.
6. Дубінська А. В. Мовленнєва поведінка персонажів чоловіків та жінок в англомовній прозі XXI століття // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 2. 2018. С. 32-37.
7. Дубінська А. В. Проект, як засіб контролю навчальних досягнень студентів при вивченні іноземної мови професійного спрямування // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 17, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Т. 3.
8. Дубінська А. В. Corrective Feedback Approaches in Foreign Language Teaching and Learning // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Випуск 11.
9. Дубінська А. В. Historical Events that Influenced the Word-Stock of the English Language // Наукові праці Кам янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. № 49. – 2019. – С. 91-95.
10. Дубінська А. В. Using Video in English Teaching // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019.
Навчальні та навчально-методичні посібники
1. Guidelines and Tasks for Extracurricular and Individual Work of ESP Students : навч. посіб. з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів / Укладачі : А. В. Уманець, Н. А. Глушковецька, А. В. Дубінська, А. А. Крук, А. О. Трофименко. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2019. 254 с.