кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов

Освіта

 • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного університету / 2004 р., вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури;
 • диплом магістра Кам’янець-Подільського державного університету / 2005 р., викладач англійської мови і зарубіжної літератури;
 • диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності : 10.01.05 – порівняльне літературознавство (2013 р.).

Професійна діяльність

 • 2005-по даний час викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • 2006-2010 – аспірант кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Автор  понад 88 публікацій.

Наукові інтереси

 • методика викладання англійської мови професійного спрямування
 • порівняльне літературознавство

Публікації (за останні роки)

 1. Крук A.A. The role of fate and destiny in the novels of T.Hardy and I. Nechui-Levytsky. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 129–132.
 2. Крук A.A. Traditional vs. modern teaching methods and approaches in ESP.Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. наук. праць учасників VІ Регіон. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 83–85.
 3. Крук A.A. Principles of contextualizing content of foreign language teaching to professional needs. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17, т. 3. С. 40–41.
 4. Крук A.A. Implementing interactive methods in teaching ESP. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. наук. праць учасників VІІ Регіон. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 55–56.
 5. Крук A.A. The transformations of the concept of fate/destiny in English and Ukrainian literature. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 47. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 27–29. Index Copernicus
 6. Крук A.A. Jigsaw technique in teaching ESP. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсум. зв. наук. конф. викл., докт. і аспір. : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18, т. 3. С. 40–41.
 7. Крук A.A. Skimming as important strategy for reading speed. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., 10 квіт. 2019 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 178–180.
 8. Крук A.A. Scanning skills for extracting specific information. Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика: зб. матеріалів II Міжнар. літнього наук. симпоз., 26–27 липня 2019 р. / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. C. 24–25.
 9. Крук A.A. A short comparative study: Thomas Hardy and Panas Myrny. Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 серпня 2019 року. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С. 72–75.
 10. Крук A.A. Concepts of nature and love by Thomas Hardy and Panas Myrny. Науковий журнал «Альманах науки». Київ : ФОП Камінська А.П., 2019. № 8 (29). С. 35–37.
 11. Крук A.A. Poetic transformations of folk images and motives in the creativity of Maurycy Gosławski. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. Вип. 49. С. 13–15. (Index Copernicus)
 12. Крук A.A. ESP as a communicative approach through reading. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. С. 122–123.
 13. Kruk A. Projectbased learning in ESP. Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scient. papers «ΛΌГOΣ» with materials of the Intern. scient.-pract. conf., July 29, 2019. London : NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 4. P. 15–
 14. Kruk A. The applicability of fate concept in comparative study: Thomas Hardy and Panas Myrnyi. Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU: coll. of scient. papers of Intern. scient. and pract. conf. : Conference proceeding, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 143–146.
 15. Крук A.A. Blended learning strategies in teaching ESP. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. наук. праць учасників VІІІ Регіон. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 43–45.
 16. Kruk A. Implementing blended learning for student success. Problèmes et perspectives d’introduction de la recherché scientifique innovante: col. de papiers scient. «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conf. scient. et pratique intern. (Vol. 4), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne. P.72–
 17. Крук A.A. Contemporary methods of learning and teaching ESP. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листопада 2019 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 180–182.
 18. Крук A.A. Teaching ESP in blended learning setting: basic Динаміка розвитку сучасної науки: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 15 листопада 2019 р. Чернігів : МЦНД, 2019. Т. 3. С. 108–109.

Монографії:

Крук А.А., Насмінчук Г.Й. Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко). Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рута”, 2014. 197 с.

Навчальні посібники:

 1. English for Students Majoring in History : [навчально-методичний посібник для студентів-істориків] / Укладачі : А.В. Уманець, А.А. Крук. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. 312 c.
 2. Test Your Grammar. Part I: навчальний посібник / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко; За ред. А. В. Уманець. Кам’янець-Подільський : ФОП Гуменюк С.О., 2016. 180 c.
 3. Training Tests for IELTS Exams: навчальний посібник / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець; За ред. А. В. Уманець. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. 110 c.
 4. Test Your Grammar.Part IІ : [навчальний посібник] / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець; За ред. А. В. Уманець. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. 105 c.
 5. English for Students Majoring in Psychology and Special Education : навчальний посібник з англійської мови для студентів соціономічних спеціальностей / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук; За ред. А. В. Уманець. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 256 c.
 6. Guidelines and Tasks for Extracurricular and Individual Work of ESP Students: навчальний посібник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів / Укладачі : А. В. Уманець, Н.А. Глушковецька, А.В. Дубінська, А.А. Крук, А.О. Трофименко; За ред. А. В. Уманець. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 254 c.