Під час карантину у видавництві “Рута” вийшли друком три навчально-методичні посібники, співавторами яких стали викладачі кафедри іноземних мов: “Individual and Self-Study Work of History Department Students”,”English for Students of Physical Education Department”, “English for Students of the Department of Ukrainian Philology and Journalism”.

Матеріали названих навчальних видань є ефективним підґрунтям для організації аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи студентів і сприяють розвитку навичок усного та писемного мовлення з англійської мови за професійним спрямуванням, для здобувачів вищої освіти історичного факультету, факультетів фізично культури й української філології та журналістики.
Посібники підготовлені з урахуванням сучасних технологій навчання іноземних мов, містять ефективну систему вправ, спрямованих на забезпечення формування рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності та сприяють розвитку навичок наукового пошуку.

Нові надходження на кафедрі іноземних мов !!!