кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта

 • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського національного університету / 2004 р., вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури;
 • диплом магістра Кам’янець-Подільського національного університету / 2006 р., викладача англійської мови і зарубіжної літератури.
 • диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 01.01. – українська література (2014 р.)

Професійна діяльність

 • 2004 р. – 2006 р. магістрант Кам’янець-Подільського національного університету.
 • 2004-2015 рр. – викладач кафедри перекладу Хмельницького національного університету.
 • 2010-2013 рр. аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • 2015 – дотепер – старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси

 • методика викладання іноземної мови професійного спрямування
 • подолання мовної інтерференції в процесі вивчення англійської мови україномовними студентами
 • епістолярій як джерело вивчення літературно-критичної та перекладацької творчості письменника.

Публікації (за останні роки)

 1. Глушковецька Н.А. Літературознавчо-перекладацький дискурс творчості Й.В. Гете в епістолярії В. Стуса / Наталія Анатоліївна Глушковецька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць / Ред. кол.: Ю.П.Бойко, О.В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – Вип. 8. – С. 23-25.
 2. Глушковецька Н.А. Листи до сина Василя Стуса: етико-естетичний аспект/ Наталія Анатоліївна Глушковецька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  ̶  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. ̶  Вип. 15. ̶  Т. 3 ̶  С. 66-68.
 3. Глушковецька Н.А. Творча постать Ф.Достоєвськогов листовній репрезентації   В. Стуса / Наталія Анатоліївна Глушковецька // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 53-54.
 4. Глушковецька Н.А. В. Стус про творчість Л. Толстого: епістолярний дискурс / Наталія Анатоліївна Глушковецька // Збірник наукоих праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 8. – С. 53-54.
 5. Глушковецька Н. А. Використання засобів синхронної комунікації при вивченні іноземних мов у виші / Наталія Анатоліївна Глушковецька // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – C. 34-36.
 6. Глушковецька Н. А. Творчість Олександра Пушкіна в епістолярній літературознавчій рецепції Василя Стуса / Наталія Анатоліївна Глушковецька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. –  Вип.  – Т. 3. – С. 64-66.
 7. Глушковецька Н. А. Основні етапи оприлюднення й літературознавчого осмислення епістолярної спадщини Василя Стуса / Наталія Анатоліївна Глушковецька // Слово і час. – – №6. – С. 12-21.
 8. Глушковецька Н.А. Використання засобів асинхронної комунікації на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти / Наталія Анатоліївна Глушковецька // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – C. 21-23.
 9. Глушковецька Н. А. Лінгвістично-психологічні аспекти фонетичної інтерференції при вивченні англійської мови україномовними студентами / Н. А. Глушковецька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – Т. 3.  – C. 27-28.
 10. Глушковецька Н. А. Василь Стус про творчість російських письменників-сучасників: епістолярний дискурс / Н. А. Глушковецька // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість соціополітичний і літературний контекст: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 132-136.
 11. Глушковецька Н. А. Теоретико-термінологічні аспекти вивчення письменницького епістолярію / Н. А. Глушковецька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. Вип. 49. С. 85–88.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. English consonants. Intonation (Англійські приголосні звуки. Інтонація). Методичні вказівки для студентів спеціальності “Переклад” / Мацюк О.О., Глушковецька Н.А. –– Хмельницький: ХНУ, 2006. – 27с.
 2. Українська історична література: навчально-методичний посібник / Рарицький О.А., Глушковецька Н.А. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 75с.
 3. Guidelines and Tasks for Extracurricular and Individual Work of ESP Student: навчальний посібник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів / Укладачі: А. В Уманець , Н. А. Глушковецька, А. В. Дубінська, А. А. Крук, А.О. Трофименко; За ред. А. В. Уманець. –– Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня “Рута”, 2019. – 254 с.