Кафедра іноземних мов була затверджена Міністерством освіти у 1962 році у складі 7 викладачів. Викладачі вели заняття на всіх факультетах. Курс іноземної мови був досить об’ємним і закінчувався державним іспитом у ІХ семестрі. На всіх факультетах був вступний іспит з іноземної мови, в тому числі і на заочному відділенні.
У 70-х роках кількість годин, відведених на вивчення іноземних мов, неухильно скорочувалась, вступний іспит був знятий, у старших класах школи з іноземних мов було запроваджено лише факультатив, у сільських школах іноземні мови дуже часто викладали вчителі без спеціальної освіти.
У 80-х роках половина годин, відведених на вивчення іноземних мов, скоротилась за рахунок вивчення російської мови. Колектив кафедри був наполегливий і працездатний. Не дивлячись на всі труднощі, кафедра функціонувала і намагалась належним чином виконувати свої обов’язки: викладачі складали кандидатські іспити, навчались в аспірантурі. Кандидатські дисертації підготували і захистили Казиміров А. Л., Лобанова Т. М., Полянська Г. І., Желєзна Н. О., Бордюк Г. Д., Уманець А. В., Яковлєва О. В., Іванова Л. О.
З 1984 року на філологічному факультеті було відкрито нову спеціальність – «Російська (українська) мова і література з додатковою спеціальністю іноземна мова».
Кафедра поповнювалась, була складною за структурою. У вересні 1992 року на базі кафедри утворились кафедра іноземної філології та кафедра іноземних мов.
З 1998 року кафедра іноземних мов зросла у кількісному і якісному відношенні. Захистили кандидатські дисертації Онуфрієва Л. А., Петрова Т. М., Трофименко А. О., Попадинець О. О., Крук А. А., Городиська О. М., Лукановська А. В.
З 2008 по 2011 рр. завідувач кафедри іноземних мов Уманець А. В. – член експертної ради з «Педагогічної освіти» при Державній акредитаційній комісії України. З 2012 року – член експертної ради з «Педагогічної освіти» при Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». 20 червня 2018 року Уманець А. В. була нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти», 5 березня 2019 року – Грамотою Верховної Ради України.
У період з 2015 по 2019 рр. викладачі кафедри проходили стажування у вищих навчальних закладах України: Уманець А. В. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018 р.), Трофименко А. О. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016 р.), Городиська О. М. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016 р.), Кульбанська Р. В. (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2017 р.), Крук А. А. (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2015 р.), Глушковецька Н. А. (Хмельницький національний університет, 2018 р.), Дубінська А. В. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018 р.).
З 2017 року стало традицією для студентів університету проводити мюзикли та шоу іноземними мовами у рамках благодійних акцій для учнів Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради та для учнів закладів загальної середньої освіти Хмельниччини, Тернопільщини під керівництвом викладацького складу кафедри іноземних мов.