Городиська Оксана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Публікації (за останні 5 років)

Статті:

1. Городиська О. М. Роль і значення самоаналізу в особистісно орієнтованих технологіях / О. М. Городиська // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : Науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 344 с. – С. 156-161.
2. Городиська О. М. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009.- Т. 3. – 134 с. – С. 64-65.
3. Городиська О. М. Структура та функції педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Випуск 1. – 314 с. – С. 67-69.
4. Городиська О. М. Структура та функції педагогічного самоаналізу у системі професійної підготовки майбутнього вчителя / О. М. Городиська //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія // Збірник наукових праць. – Випуск 31.  Редкол. : В.І.Шахов (голова) та ін.. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2010. – 420с. – С. 235-240.
5. Городиська О. М. Самоаналіз як критерій ефективності педагогічної діяльності вчителя / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – C. 119-120.
6. Городиська О. М. Педагогічний самоаналіз як компонент інформаційної культури майбутнього вчителя / О. М. Городиська // Освіта в інформаційному суспільстві : філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф.              (м. Суми, 27-28 жовтня 2010 р.). – Суми : Університетська книга,        2010. – 187 с. – С. 99-100.
7. Городиська О. М. Зміст підготовки майбутніх вчителів до здійснення педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – C. 85-87.
8. Городиська О. М. Формування готовності студентів вищої педагогічної школи до самоаналітичної діяльності: результати експериментального дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Городиська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М. – 2011. – Вип. 1. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_1/11gomred.pdf.
9. Городиська О. М. Стан готовності майбутніх учителів до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – C. 193-194.
10. Городиська О.М. Рівні готовності до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11, т. 3. – C. 91-92.
11. Городиська О.М. Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності / О. М. Городиська  // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 72 с. – С. 41-42.
12. Городиська О. М. Значення рефлексії у педагогічній діяльності / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – C. 111-112.
13. Городиська О.М. Сучасні підходи до викладання іноземної мови професійного спрямування / О. М. Городиська  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної  конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. –  С. 17-20.