Історія кафедри

         Кафедра іноземних мов була затверджена Міністерством освіти у 1962 році у складі 7 викладачів. Викладачі вели заняття на всіх факультетах. Курс іноземної мови був досить об’ємним і закінчувався державним екзаменом у ІХ семестрі. На всіх факультетах був вступний екзамен з іноземної мови, в тому числі і на заочному відділенні.

       У 70-х роках кількість годин, відведених на вивчення іноземних мов неухильно скорочувалась, вступний екзамен був знятий, у старших класах школи з іноземної мови було запроваджено лише факультатив, у сільських школах іноземну мову дуже часто викладали вчителі без спеціальної освіти.
У 80-х роках половина годин, відведених на вивчення іноземних мов була знята на вивчення російської мови (залишилось 110 годин). Колектив кафедри іноземних мов був наполегливий і працездатний. Не дивлячись на всі труднощі, кафедра функціонувала і намагалась належним чином виконувати свої обов’язки: викладачі складали кандидатські іспити, навчались в аспірантурі. Кандидатські дисертації підготували і захистили Казиміров А. Л., Лобанова Т. М., Полянська Г. І., Желєзна Н. О.,     Бордюк Г. Д., Уманець А. В., Яковлєва О. В., Іванова Л. О.
З 1984 року на філологічному факультеті було відкрито нову спеціальність – «Російська (українська) мова і література з додатковою спеціальністю іноземна мова».
Кафедра поповнювалась, була складною за структурою, виконувала великий обсяг роботи. Тому у вересні 1992 року вона була розділена, були створені кафедра іноземної філології та кафедра іноземних мов (12 викладачів).
За період з 1998 по 2001 рр. кафедра іноземних мов зросла у кількісному і якісному відношенні. Захистили кандидатські дисертації Онуфрієва Л. А. – кандидат психологічних наук, доцент, Петрова Т. М. – кандидат педагогічних наук.
Червень 2006 року завідувачка кафедри Уманець А.В. була обрана радою університету на посаду професора кафедри іноземних мов.
У квітні – травні 2006 року старші викладачі кафедри Проценко Н.В., Гудзяк А.М., Вишневська Н.В. були обрані на посаду доцента кафедри іноземних мов. У вересні 2006 р. викладач Лукановська А.В. була обрана старшим викладачем кафедри іноземних мов. У грудні 2006р. старший викладач Мельник О.І. була обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов. У жовтні 2008 року викладач Кульбанська Р.В. була обрана на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов. У жовтні 2009 року викладачі Трофименко А.О., Попадинець О.О. були обрані на посаду старших викладачів кафедри іноземних мов.
Трофименко А.О. закінчила навчання в аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті ім.В.Гнатюка (спеціальність: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”). 24 жовтня 2008 року успішно захистила кандидатську дисертацію.
Викладач Попадинець О.О. закінчила навчання в аспірантурі при Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника, спеціальність 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». 8 травня 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію.

            У 2012 році старші викладачі Трофименко А.О., Попадинець О.О. були обрані на посаду доцентів кафедри іноземних мов.
Викладач Крук А.А. закінчила навчання в аспірантурі денної форми навчання при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, спеціальність 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». 25 січня 2013 року успішно захистила кандидатську дисертацію при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

                Викладач Моштак О.В. закінчила навчання в аспірантурі денної форми навчання при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство».
У період 2010-2013 рр. викладачі кафедри проходили стажування у вищіх навчальних закладах України та Європи: Лукановська А. В. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010 р.), Лічкевич В. Р. (Варшавський університет, 2011 р.), Трофименко А. О. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011 р.), Городиська О. М. (Хмельницький національний університет, 2011 р.), Проценко Н. В. (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2012 р.), Кульбанська Р. В. (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2012 р.), Онуфрієва Л. А. (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2013 р.), Попадинець О. О. (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2013 р.).