Уманець Антоніна Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент,

професор кафедри іноземних мов, завідувач кафедри іноземних мов

Освіта

 • диплом спеціаліста Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського / 1982 р., вчитель англійської мови;
 • диплом кандидата філологічних наук (10.02.04 Германські мови) (1988 р.);
 • атестат доцента (1998 р.).

Професійна діяльність

 • 2008 – по даний час – завідувач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • 1998–2008 – завідувач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.
 • 2006 – по даний час – професор кафедри іноземних мов
 • 1997 – доцент кафедри іноземної філології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.
 • 1989–1997 – старший викладач кафедри іноземної філології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту  ім. В. П. Затонського.
 • 1988–1989 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського.
 • 1984–1988 – аспірант денної форми навчання Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.
 • січень 1984–листопад 1984 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського Вищого Військово-інженерного командного училища.
 • 1982–1984 – викладач з погодинною оплатою кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського.

     Автор понад 90 наукових праць.

Наукові інтереси

 • комунікативна та операціональна лінгвістика
 • диференціація одиниць різних терміносистем та їх переклад
 • інтерферентний вплив при вивченні іноземних мов в умовах білінгвізму та плюралінгвізму

 

Публікації (за останні роки)

 1. Уманець А. В. Nomenclature and Differentiation of Topical Groups of American Slang / Антоніна Володимирівна Уманець // Актуальні проблеми філології та американські студії : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22-24 квітня 2009 р. : За заг. ред. А. Т. Гудманяна, О. Т. Шостак. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2009 р. –      С. 146-149.
 2. Уманець А. В. Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages / Антоніна Володимирівна Уманець // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – Луцьк, 2009. – №5. – С. 227-229.
 3. Уманець А. В. До проблеми історіографічного опису тексту /   Антоніна Володимирівна Уманець // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – С. 254-257.
 4. Уманець А. В. Parts of Speech and their Semantic Roles / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 673-675.
 5. Уманець А. В. The Use of Translation Transformations in the Process of Translating English Text Clippings / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 18. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 130-133.
 6. Уманець А. В. What Kind of Word is American Slang? / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 8. – Т. 3. – С. 122-124.
 7. Уманець А. В. Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages / Антоніна Володимирівна Уманець // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – Луцьк, 2009. – №5. – С. 227-229.
 8. Уманець А. В. Historiography of the Phrase Conceptions in Foreign and Home Linguistics / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 22. – С. 271-275.
 9. Уманець А. В. Перекладацькі трансформації синтаксичних комплексів у межах англо-українського перекладу / А. В. Уманець, Ю. В. Лопатюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка, 2010. – Т.  – С. 183–184.
 10. Уманець А. В. Особливості перекладу англомовної військової сленгової фразеології / А. В. Уманець, І. А. Паладійчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – С. 184-185.
 11. Уманець А. В. To the Question of the Phrase Conception in Foreign and Home Linguistics / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові записки факультету романо-германської філології. Серія : Філологічні науки / за ред. М. Зимомря, В. Кемінь, І. Зимомря. – Київ-Дрогобич, 2010. – Т. 3. –    С. 320-325.
 12. Уманець А. В. Translation Transformations at the Lexical Level (Based on Translating English Text Clippings into Ukrainian) / Антоніна Володимирівна Уманець // Українсько-польський збірник наукових праць «Проблеми філології та культури: Україна-Польща : Збірник наукових праць українських та польських вчених». – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Жешівський університет (Республіка Польща), – С. 344-350.
 13. Уманець А. В. Sentence Conceptions in Foreign Linguistics / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 20. – 2011. – С. 198-209.
 14. Уманець А. В. Grammatical Transformations in the Process of Translation (Based on Translating English Impersonal Sentences into the Ukrainian Language) / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія філолог. науки. – Кіровоград, 2011. – С. 443-446.
 15. Уманець А. В. Modern Syntactic Theories on the Sentence Research / Антоніна Володимирівна Уманець // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія. – Горлівка, – С. 125-128.
 16. Уманець А. В. Historiography of Treating Syntactical Structures in Foreign Linguistics / Антоніна Володимирівна Уманець // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [редкол. : О. В. Кеба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Вип. 2. – С.207-214.
 17. Уманець А. В. Transformations within English-Ukrainian Translation Process / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів :  вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2011. – Т. 3. – С. 115-116.
 18. Уманець А. В. Actual Trends of Translation Theory / Антоніна Володимирівна Уманець // English in Globalised World : збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – 220 с. – С. 178.
 19. Уманець А. В. Актуальні проблеми художнього перекладу / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –        Вип. 29. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 262-264.
 20. Уманець А. В. The Word-Group Theories / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – С. 334-337.
 21. Уманець А. В. Реалізація перекладацьких трансформацій в англо-українських перекладах / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.11, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Т.  –          С. 145.
 22. Уманець А. В. Actual Trends of Translation Theory / Антоніна Володимирівна Уманець // English in Globalised World : збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. –        220 с. – С. 178.
 23. Уманець А. В. Peculiarities of Translating English Text Fragments into Ukrainian / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками І Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : «Апостроф», 2012. – С. 40-41.
 24. Уманець А. В. Adequate Use of Translation Means in the Process of Translation / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 36. – 2013. – С. 375-376.
 25. Уманець А. В. Typological Analysis of Translation Transformations / Антоніна Володимирівна Уманець // Взаємодія одиниць мови і мовлення : комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 березня 2013 р. – Київ : НТНН «КПІ», 2013. – С. 218-221.
 26. Уманець А. В. Grammatical Transformations in the Process of Translating ESP Texts / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 71-72.
 27. Уманець А.В. Cenerative Paradigm in American Structuralism / Антоніна Володимирівна Уманець // 19 TESOL-Ukraine National Conference : The Global English Teacher : Improving What Works and Fixing What Doesn’t. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2014. –              С. 47-48.
 28. Уманець А.В. Cognitive Aspects of the Sentence Research / Антоніна Володимирівна Уманець // Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи : збірник тез наукових доповідей. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2014. – С. 66-67.
 29. Уманець А. В. Generative Grammar Theories in American Descriptive Linguistics / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 36. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 279-283. (збірник, внесений до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 30. Уманець А. В. Використання перекладацьких трансформацій при перекладі текстів професійного спрямування / Антоніна Володимирівна Уманець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 85-86.
 31. Уманець А. В. The Status of Syntactic Structures in Foreign Linguistics / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 331-335. (збірник, внесений до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 32. Уманець А. В. Lexical Translation Transformations / Антоніна Володимирівна Уманець // Scientific papers of Kamianets-Podilsky Ivan Ohiyenko National University : Philological Sciences. Issue – Kamianets-Podilsky : Aksioma, 2015. – P. 262-265. (збірник, внесений до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 33. Уманець А. В. Some Trends of Translation Theory / Антоніна Володимирівна Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 60-61.
 34. Уманець А. В. ESP as a Prominent Area of EFL Teaching Today / Антоніна Володимирівна Уманець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – C. 66-67.               

Навчальні та навчально-методичні посібники 

 1. Уманець А. В. Практикум з англійської мови для аспірантів : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1993. – 23 с.
 2. Уманець А. В. Вправи на вживання часових форм англійського дієслова : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 47 с.
 3. Уманець А. В. Лабораторні та тестові завдання з англійської мови для аспірантів : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997. – 36 с.
 4. Уманець А. В. Посібник-довідник для вступників до вузу / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1999. – 44 с.
 5. Уманець А. В. Round the world : [навчально-методичний посібник з країнознавства] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000. – 60 с.
 6. Уманець А. В. Лекції з теоретичної граматики сучасної англійської мови : [навчально-методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001. – 65 с.
 7. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець,               Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, – 356 с. (з грифом МОН України)
 8. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець,               Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 360 с. (з грифом МОН України)
 9. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 306 с. (з грифом МОН України).
 10. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4 U : Morphology : [навчальний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 104 с. (з грифом МОН України)
 11. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл., допов.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 280 с. (з грифом МОН України).
 12. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : ПП Моштак М. І., 2008. – 130 с. (з грифом МОН України)
 13. Grammar in Use : [навчальний посібник] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк, В. О. Каденко, В. Р. Лічкевич, О. І. Мельник, Н. В. Проценко,  М. А. Пієнко]; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 220 с. (з грифом МОН України).
 14. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4U : Syntax : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 140 с. (з грифом МОН України).
 15. Уманець А. В. English for Postgraduate Students : [навчальний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. – 124 с. (з грифом МОН України).
 16. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [А. В. Уманець, А. М. Гудзяк, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України)
 17. English for Students Majoring in Arts : [навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей] / А.В. Уманець, О. О. Попадинець; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.
 18. English for Students Majoring in History : [навчально-методичний посібник для студентів-істориків] / Укладачі : А.В. Уманець, А.А. Крук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. – 312 c.