Навчальні та навчально-методичні посібники викладачів кафедри

 1. Уманець А. В. Практикум з англійської мови для аспірантів : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1993. – 23 с.
 2. Уманець А. В. Вправи на вживання часових форм англійського дієслова : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 47 с.
 3. Уманець А. В. Лабораторні та тестові завдання з англійської мови для аспірантів : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997. – 36 с.
 4. Уманець А. В. Посібник-довідник для вступників до вузу / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1999. – 44 с.
 5. Уманець А. В. Round the world : [навчально-методичний посібник з країнознавства] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000. – 60 с.
 6. Уманець А. В. Лекції з теоретичної граматики сучасної англійської мови : [навчально-методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001. – 65 с.
 7. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 356 с. (з грифом МОН України)
 8. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид.,           виправл.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 360 с. (з грифом МОН України)
 9. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 306 с. (з грифом  МОН України).
 10. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4 U : Morphology : [навчальний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 104 с.
 11. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл., допов.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 280 с. (з грифом  МОН України).
 12. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : ПП Моштак М. І., 2008. – 130 с.
 13. Grammar in Use : [навчальний посібник] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 220 с. (з грифом МОН України).
 14. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4U : Syntax : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 140 с. (з грифом МОН України).
 15. Уманець А. В. English for Postgraduate Students : [навчальний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. – 124 с. (з грифом МОН України).
 16. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [А. В. Уманець, А. М. Гудзяк, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с.
 17. English for Students Majoring in Arts : [навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей] / А. В. Уманець, О. О. Попадинець; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.
 18. English for Students Majoring in History : [навчально-методичний посібник для студентів-істориків] / Укладачі : А.В. Уманець, А.А. Крук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. – 312 c.
 19. Вишневська Н. В. Deutsch : [навчально-методичний посібник для студентів І курсу]  / [Н. В. Вишневська, Н. Є. Захарова,  В. О. Казимір та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997. – 116 с.
 20. Вишневська Н. В. Німецька мова : [навчально-методичний посібник для студентів-заочників] / Н. В. Вишневська, Л.  А. Онуфрієва, Ж. Б. Романова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 1998. – 58 с.
 21. Вишневська Н. В. Sprechen wir Deutsch! : [навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів-заочників] / Вишневська Н. В., Онуфрієва Л.  А., Захаров Ю. М. – Кам’янець-Подільський : Радогость, 2000. – 110 с.
 22. Вишневська Н. В. Deutsch für Fernstudenten : [навчальний посібник для студентів-заочників вищих навчальних закладів] / Онуфрієва Л.  А., Вишневська Н. В., Захаров Ю. М. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 224 с. (з грифом МОН України).
 23. Захаров Ю. М. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache : [навчально-методичний посібник для студентів І курсу немовних факультетів вищих навчальних закладів] / Онуфрієва Л.  А., Вишневська Н. В.,              Захаров Ю. М.  –  Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 252 с.       (з грифом МОН України).
 24. Захаров Ю. М. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Der Teil : [навчально-методичний посібник для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів]  / Вишневська Н. В., Захаров Ю. М.,  Онуфрієва Л.  А. –  Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 244 с. (з грифом МОН України).
 25. Захаров Ю. М. Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in ihrer Entwicklung : [навчальний посібник] / Ю. М. Захаров, Л. А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. – 192 с. (з грифом МОН України).
 26. Онуфрієва Л.  А. Deutsch : [книга для читання німецькою мовою для студентів педагогічного університету факультету розвитку людини] / Ліана Анатоліївна Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 1998. – 32 с.
 27. Онуфрієва Л.  А. Praktisches Deutsch : [навчально-методичний посібник з граматики німецької мови для студентів І-ІІ курсів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Ліана Анатоліївна Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 1999. – 104 с. (з грифом МОН України).
 28. Онуфрієва Л.А. Нові технології навчання та виховання в освітніх закладах України: Основні засади Вальдорфської педагогіки : [навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вузів] / Л. А. Онуфрієва,  Д. І. Басюк – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 56 с. (з грифом МОН України).
 29. Онуфрієва Л.А. Unsere Fauna : die Vögel : [навчально-методичний посібник] / Л. А.  Онуфрієва, Ю. М. Захаров, О. Л. Лясота. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 92 с. (з грифом МОН України).
 30. Онуфрієва Л. А. Hinaus in die weite Welt :  [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Онуфрієва Л. А. , Захаров Ю. М., Лясота О. Л. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 116 с. (з грифом МОН України).
 31.  Онуфрієва Л. А. Praktisches Lehrbuch. Deutsch : [навчальний посібник для студентів І курсу немовних факультетів вищих навчальних закладів] / Онуфрієва Л.  А.,  Вишневська Н. В., Захаров Ю. М.. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – 304 с. (з грифом МОН України).
 32. Онуфрієва Л. А. Deutsch für Fortbildung : [навчальний посібник з німецької мови для магістрантів немовних спеціальностей] / Ліана Анатоліївна Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2010. – 164 с. ( з грифом МОН України).
 33. Онуфрієва Л. А. Deutsch für Hochschulen : [навчальний посібник з німецької мови для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Онуфрієва Л. А., Захаров Ю. М., Вишневська Н. В. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2010. – 352 с. (з грифом МОН України).
 34. Онуфрієва Л. А. Lehrbuch für Fortbildung : [навчальний посібник з німецької мови для магістрантів немовних факультетів вищих навчальних закладів] / Л. А. Онуфрієва, І. Л. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 108 с. (з грифом МОНМС України).
 35. Онуфрієва Л. А. Deutsch : Grammatik, Übungen : [навчальний посібник з німецької мови для студентів і магістрантів немовних факультетів вищих навчальних закладів] / Л. А. Онуфрієва, І. Л. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 96 с. (з грифом МОНМС України).
 36. Панчишина Т. А. Pflanzenwelt : Lesebuch : [навчальний посібник для студентів ВНЗ] / Т. А. Панчишина, Л. А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : Аксіома. – 2012. – 112 с. (з грифом МОНМС України).
 37. Городиська О. М. Технологія формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу : [програма спецкурсу] / Оксана Миколаївна Городиська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2006. – 30 с.
 38. Кульбанська Р. В. Cours pratique de franςais : [навчальний посібник з французької мови для студентів І курсу немовних факультетів вищих навчальних закладів] / Руслана Василівна Кульбанська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький  О.А., 2008. – 136 с.  (з грифом МОНМС України).
 39. Мельник О. І. Gognition of History: Навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів / О. І. Мельник. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – 140 с. (з грифом МОНМС України).
 40. Проценко Н.В. A Sound Mind in a Sound Body / Надія Володимирівна Проценко. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2002. – 200 с. (з грифом МОНМС України).
 41. Лічкевич В. Р. American and Canadian Legends : [навчальний посібник з країнознавства] / Вікторія Романівна Лічкевич. – Тернопіль : Підручники і посібники, –  192 с. (з грифом МОНМС України).
 42. Лічкевич В. Р. The world we live in (a psycho-social insight): [навчально-методичний посібник для студентів] / В. Лічкевич, І. Фоміна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 78 с. (з грифом МОНМС України).
 43. Lichkevich V. Speak on the Job : [An English Textbook for Intermediate Students] / Victoria Lichkevich. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. – 128 с. (з грифом МОНМС України).
 44. Liczkewicz W. In London, New York and Elsewhere: [українсько-англійсько-польський розмовник] / Wiktoria Liczkewicz, Przemyslaw Tomanek. – Кам’янець-Подільський – Санок (Польща), 2006. – 106 с. (з грифом МОНМС України).