Моштак Ольга Вікентіївна

викладач  

Публікації (за останні 5 років)

Статті:

 1. Кулик О. В. Висловлення прохання як мовленнєвий акт у міжмовній прагмалінгвістиці / О. В. Кулик // Англійська мова в Україні 21 століття : пріоритети в лінгвістиці та перспективи в методиці: матеріали конференції (англ. мовою). – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 106-107.
 2. Уманець А. В. Станова неконвертованість активу в пасив і пасиву в актив в англійській та українській мовах / А. В. Уманець, О. В. Кулик // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 2. – С. 69-70.
 3. Моштак О. В. До питання про пейоративність / О. В. Моштак // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – К., 2007. – Випуск 23. – Част. 2. – С. 60-63.
 4. Моштак О. В. Експресивно-оцінне значення лексичних одиниць в національно-мовній картині світу / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 3. –      С. 110-111.
 5. Моштак О. В. Продуктивність морфологічних засобів творення пейоративних одиниць у мовах флективного типу / О. В. Моштак // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – К., 2009. –      Вип. 25. – Част. 3. – С. 65-69.
 6. Моштак О. В. Етнічна маркованість пейоративної лексики у національно-мовній картині світу / О. В. Моштак // Мова і культура. – К., 2009. –        Вип. 11. – Т. VI (118). – С. 142-145.
 7. Моштак О. В. Формальне та лексико-семантичне засоботворення іменників зі значенням пейоративності / О. В. Моштак // Studia Linguistica : збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 264-268.
 8. Моштак О. В. Оцінка і емоція в пізнавально-відображальній і комунікативній діяльності людини / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома,        2009. – С. 457-460.
 9. Моштак О. В. Структурно-семантичні особливості іменників зі значенням пейоративності / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 3. – С. 103-104.
 10. Моштак О. В. Функціонально-контекстуальні аспекти пейоративних одиниць / О. В. Моштак // Мова і культура. – К., 2009. – Вип. 12. – Т. ІV (129). – С. 186-190.
 11. Моштак О. В. Засоби творення назв осіб зі значенням пейоративності (формальний і лексико-семантичний аспекти) / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 445-448.
 12. Моштак О. В. Особливості функціонування пейоративної лексики у публіцистиці / О. В. Моштак // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Випуск 1. – С. 85-86.
 13. Моштак О. В. Інтра- та екстралінгвістичні чинники функціонування пейоративної лексики у національно-мовній картині світу / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – С. 161-162.
 14. Моштак О. В. Вплив екстралінгвістичних факторів на специфіку функціонування пейоративної лексики у мовах флективного типу / О. В. Моштак // Проблеми філології та культури : Україна – Польща. Збірник наукових праць українських та польських вчених. Випуск І. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Жешівський університет (Республіка Польща), 2010. – С. 308-312.
 15. Моштак О. В. Роль емоційно-оцінного компонента у функціонуванні пейоративної одиниці / О. В. Моштак // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – С. 101-102.
 16. Моштак О.В. Ідіоетнічність як характерна риса функціонування пейоративної лексики у національно-мовній картині світу / О.В. Моштак // Мова і культура. – К., 2010. – Вип. 13. – Т. ІХ (145). – С. 103-107.
 17. Моштак О. В. Функціональність словотворчих формантів пейоративів / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками І Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 52-53.
 18. Моштак О. В. Специфіка функціонування пейоративної лексики в екстралінгвістичному середовищі / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 321-323.
 19. Моштак О. В. Співвідношення універсального та ідіоетнічного компонентів у функціонуванні пейоративної лексики / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 10. – Т. 3. – С. 94-95.
 20. Моштак О. В. Проблеми лінгвістичного визначення пейоративних одиниць / О. В. Моштак // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – С. 60-61.
 21. Моштак О. В. Формування внутрішньої мотивації вивчення іноземної мови професійного спрямування / О. В. Моштак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 53-55.