Назва комплексної науково-дослідної роботи Актуальні проблеми дослідження та методика викладання іноземних мов професійного спрямування.
Мета систематизація інноваційних проектних методик при викладанні іноземних мов на неспеціальних факультетах та шляхів формування у студентів мотивації при вивченні іноземних мов професійного спрямування.
Індивідуальні теми викладачів
Уманець А. В. Сучасні технології навчання та перекладу ESP текстів.
Трофименко А. О. Іншомовна освіта в умовах експоненціального розвитку цифрового медіа середовища.
Попадинець О. О. Роль інтерактивних технологій навчання іноземних мов у формуванні іншомовних компетентностей студентів неспеціальних факультетів; історична романістика доби романтизму.
Глушковецька Н. А. Лінгвістично-психологічні аспекти лексичної інтерференції при вивченні англійської мови україномовними студентами; епістолярна творчість В. Стуса як літературознавча проблема.
Городиська О. М. Формування саморегуляції педагогічної діяльності викладача іноземної мови професійного спрямування.
Кульбанська Р. В. Закономірності навчання семантиці професійно-орієнтованої лексики французької мови.
Крук А. А. Професійна спрямованість процесу навчання англійської мови; фольклорні мотиви та сюжети в компаративному аспекті: художні акценти.
Дубінська А. В. Метод сугестопедії при вивченні іноземної мови професійного спрямування.