кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Освіта

  • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету / 2002 р., вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури;
  •  диплом магістра Кам’янець-Подільського державного унівурситету / 2005 р., викладач англійської мови;
  • диплом кандидата філологічних наук (10.01.05 – порівняльне літературознавство); / 2009 р.

Професійна діяльність

  •  2012-по даний час доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;
  • 2009-2012-старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;
  • 2005-2009 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;
  • 2005-2008 – аспірант кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Автор понад 40 публікацій.

Наукові інтереси

  • методика викладання англійської мови професійного спрямування;
  • порівняльне літературознавство

Публікації (за останні роки)

1. Попадинець О.О. Artistic Paradigm of Female Characters in the novels “Rob Roy” by W.Scott and “Karmelyuk” by M.Starytsky / Оксана Олександрівна Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 213-216. –Стаття Стаття Стаття Стаття Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
2. Попадинець О. О. Використання мультимедійних засобів у викладанні іноземної мови професійного спрямування / Оксана Олександрівна Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. Т. 3. – С. 47 -48.
3. Попадинець О.О. Навчання читання професфйно-орієнтованих англомовних текстів студентів неспеціальних факультетів / Оксана Олександрівна Попадинець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – C. 57 -59.
4. Попадинець О.О. Мультимедійна презентація, як активний метод навчання англійської мови професійного спрямування / О.О. Попадинець // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти”. – Кам’янець-Поділ. : ТОВ “Друкарня Рута”, 2016. – С. 152-155.
5. Попадинець О.О. Мультилінгвізм як соціальний контекст мови романів В. Скотта / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 41. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2016. – С. 150-155.
6. Попадинець О.О. Кейс-метод як форма інтерактивного навчання студентів англійської мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць учасників VІ Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 114-117.
7. Попадинець О.О. Застосування комп’ютерних технологій під час виконання самостійної роботи студентами в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування. / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16 : у 3-х томах. – Т. 3. – С. – 46-47.
8. Попадинець О.О. Artistic interpretation of Haydamachyna in the historical novel “The Last Eagles” by M. Starytsky. / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 45. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2017. – С. 178-181.
Монографії:
1. Попадинець О. О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького: проблема типологічного підходу : (Монографія). – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 240 с.
Навчальні та навчально-методичні посібники:
1. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [Уманець А. В., Гудзяк А. М., Попадинець О. О., Трофименко А. О.] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України)
2. English for Students Majoring in Arts : [навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей] / А. В. Уманець, О. О. Попадинець; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.
3. Test Your Grammar. Part I : навчальний посібник / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець- Подільський : ФОП Гуменюк С. О., 2016. – 180 с.
4. Training Tests for IELTS Exams : навчальний посібник / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. – 110 c.
5. Test Your Grammar. Part IІ : [навчальний посібник] / Укладачі: А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець ; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2017. – 112 с.