Федькова Інга Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта

 • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського національного університету (2004 р.), вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури;
 • диплом магістра Кам’янець-Подільського національного університету  (2007 р.), викладача англійської мови і зарубіжної літератури;
 • диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (2014 р.).

Професійна діяльність

 • 2005 р. – 2007 р. магістрант Кам’янець-Подільського національного університету.
 • 2006-2009 рр. – вчитель англійської мови Кам’янець-Подільської гімназії.
 • 2009-2012 рр. – аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • 2012 – 2016 асистент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • 2016 – 2020 – старший викладач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • 2020 – і дотепер старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси

 • методика викладання іноземної мови професійного спрямування;
 • хореографічна терміносистема сучасної української літературної мови.

Публікації (2017-2021 рр)

 1. Федькова І. А. Методи й прийоми формування стилістичних умінь у студентів під час вивчення теми «Фоностилістика»// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 16. Т.3. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С.96-97.
 2. Федькова І. А. Відбиття хореографічної лексики в сучасній українській лексикографії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 44.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.  С.296–299.
 3. Федькова І.А., Ладиняк Н. Б. Суфіксація як спосіб творення хореографічних термінів / І. А. Федькова, Н. Б. Ладиняк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 46. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.  С.175–178.
 4. Федькова І.А., Беркещук І. С. Перифрази у «Філософських містеріях» Митрополита Іларіона / І. А. Беркещук, І. А. Федькова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.  Вип. XV.  С. 258-266.
 5. Федькова І.А. Префіксація як спосіб творення хореографічних термінів / І. А. Федькова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Вип. 17, Т.3. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019.
 6. Федькова І. А. Синонімічний ряд із домінантою «танцювати» в хореографічній лексиці сучасної української мови // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 9. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, інформаційно-видавничий відділ, 2018.
 7. Ладиняк Н. Б., Федькова І. А. Стилістичні функції словотвірних засобів у художньому мовленні Івана Огієнка / Н. Б. Ладиняк, І. А. Федькова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 47. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.
 8. Федькова І. А. Функційно-стилістичне навантаження порівняльних конструкцій у «Філософських містеріях» Митрополита Іларіона// Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А.Рарицький (відп. ред.), та ін.].Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. ХVІІ.
 9. Федькова І. А. Хореографічна лексика в XIX ст. (на матеріалі словника української мови П. П. Білецького-Носенка). // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 18. Т.3.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020.
 10. Федькова І. А. Формування лексичних навичок іншомовної компетенції у студентів факультету фізичної культури (на основі текстів професійного спрямування). Подана до друку
 11. Федькова І. А. Відтопонімічні деривати у номенах на позначення танців // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 51. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 138-141 (Index Copernicus).
 12. Федькова І. А. Синоніми як засіб увиразнення художнього тексту (на матеріалі роману «Ініціація» Люко Дашвар) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А.Рарицький (відп. ред.), та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. ХVІ (Index Copernicus).
 13. Федькова І.А.,Беркещук І.С.Демінутиви у романі Володимира Лиса «Діва Млинища» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 51. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2020. С.17-20 (Index Copernicus).
 14. Федькова І. А. Метод проектів у процесі навчання іноземної (англійської мови) студентів неспеціальних факультетів / І. А. Федькова // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 85-87
 15. Федькова І. А. Англіцизми у складі хореографічної термінології // Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 272 с.
 16. Inga Fedkova. Stylistic Features of Color-Bathed Epithets in Markus Zuzak’s Novel “The Book Thief”. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (30.10.2019) Warszawa, 2019. 116 str.
 17. Федькова І. А. Калькування як джерело поповнення хореографічної термінології. Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. 422 с.
 18. Федькова І. А. Запозичення з англійської в сучасній українській хореографічній термінології // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 17. Т.3. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019.
 19. Федькова І. А. Відображення хореографічної лексики в «Словнику української мови» Б. Д. Грінченка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 8. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, інформаційно-видавничий відділ, 2017.
 20. Федькова І. А. Застосування методу роботи в парах під час вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» // Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 жовтня 2021 н.р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 25-27.