На кафедрі іноземних мов на даний період працює 8 штатних викладачів, з них – 1 кандидат філологічних наук, доцент, 3 кандидата філологічних наук, старших викладача, 1 кандидат педагогічних наук, доцент, 1 кандидат педагогічних наук, старший викладач, 1 старший викладач і 1 викладач. Крім того, на кафедрі за сумісництвом працює 1 кандидат філологічних наук, доцент, 1 кандидат філологічних наук, старший викладач і 1 кандидат педагогічних наук, доцент.

Науково-педагогічний склад кафедри сформовано зі спеціалістів, профіль яких відповідає профілю кафедри, а тематика захищених дисертацій пов’язана зі змістом навчальних дисциплін кафедри. Всі викладачі кафедри мають базову освіту, яка відповідає їх науково-педагогічній кваліфікації.

Кафедра іноземних мов проводить комплексне дослідження загальнокафедральної теми «Актуальні проблеми дослідження та методика викладання іноземних мов професійного спрямування». Дослідження здійснюється за декількома напрямами: інновації та інноваційні процеси у навчанні іноземних мов професійного спрямування; шляхи формування у студентів мотивації при вивченні іноземних мов професійного спрямування; використання новітніх технологій у навчанні іноземних мов на неспеціальних факультетах.

Основним змістом діяльності кафедри іноземних мов є створення оптимального освітньо-виховного середовища, що передбачає втілення інноваційних підходів до викладання іноземних мов, оптимізацію кадрового забезпечення, комплексне вдосконалення професійної майстерності, створення матеріально-технічних умов та інформаційного забезпечення. Для викладачів кафедри іноземних мов важливим у реалізації та проведенні навчального процесу є урахування основних принципів державної освітньої політики в Україні (приорітетність освіти, її демократизація, національна спрямованість, багатокультурність, відкритість системи освіти) і послідовне впровадження основних засад мовної освіти, визначених радою Європи для того, щоб привести її у відповідність до Європейських стандартів.

Міжнародна діяльність кафедри іноземних мов спрямована на реалізацію таких головних напрямків міжнародного співробітництва: співробітництво із зарубіжними навчальними закладами; співпраця з іноземними делегаціями; участь у міжнародних семінарах-тренінгах; проведення міжнародних наукових досліджень; участь та членство викладачів кафедри у міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах тощо.